OKF tájékoztatás elektrosztatika tárgykörben

OKF tájékoztatás elektrosztatika tárgykörben

Tájékoztatás a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet XV. FEJEZET AZ ELEKTROSZTATIKUS FELTÖLTŐDÉS ELLENI VÉDELEM 230§-233§ értelmezésének tárgykörében

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem kérdésköre, az érintett „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetű létesítményeket (robbanásveszélyes technológiákat) üzemeltetők részére egy új feladatot ad a tűz- és robbanás elleni védekezés területén. Cégünk még a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet hatályba lépését megelőzően felkészült a 3. rész IV. fejezetében leírtakra, az elektrosztatikus szikrakisülés elleni védelem felülvizsgálatára, és kidolgoztuk eljárásunkat. A rendelet hatálybalépésétől eltelt időszakban több tízezer négyzetméter padlóburkolat is érintő vizsgálatot folytattunk le. A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet hatálybalépését követően az érintett hatóságok több alkalommal bírságoltak meg felhasználókat, akik nem tettek eleget tárgyi témakörben előírt felülvizsgálati kötelmüknek.

Az elmúlt egy-másfél évben a felhasználók széles körével találkoztunk, és látjuk, hogy az OTSZ tárgyi témakörében előírt rendelkezés megosztja a felhasználókat. Többen az OTSZ-ben leírtakat úgy értékelik, nem vonatkozik az általuk üzemeltetett robbanásveszélyes technológiára az elektrosztatikus szikrakisülés elleni védelem felülvizsgálatának kötelezettsége. Más felhasználók elvégeztetik a felülvizsgálatot, és annak eredménye alapján rekonstrukciós munkálatokat terveznek, a megfelelőség elérése érdekében.

Összességében úgy értékeljük szükséges egy országos hatáskörben érvényes, az OTSZ vonatkozó rendelkezését egzaktabban meghatározó állásfoglalás kiadása, amíg egy újabb OTSZ nem pontosítja kellő mértékben ezt az anomáliát; akkor már a rendelet paragrafusainak keretében. Az állásfoglalást megkértük.

Teljes cikk elolvasása itt.