Hatósági engedélyezés

Robbanásveszélyes térséget (térségeket) magában foglaló technológia létesítése, vagy annak bármely célú megváltoztatása során – a létesítés, átalakítás jellegétől függően – számos hatósági szervezetnél kell eljárni.

Az eljárás során olyan műszaki adatokat, terveket, terv részleteket kell benyújtani, amelyek elkészítéséhez az eljáráshoz kapcsolódó követelményeket jól ismerő szaktervező közreműködése szükséges. Az eljárásokat a területileg illetékes első- illetve másodfokú hatóságoknál kell kezdeményezni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Néhány, az eljárásokban esetlegesen érintett magyarországi műszaki hatóság:

+ Bányahatóság: a korábbi, területileg illetékes Bányakapitányságok 2015. április 1-vel a megyei kormányhivatalokba integrálódtak,
+ Tűzvédelmi hatóság (tűzoltóság): területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek, Megyei vagy Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
+ Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH,korábban: TMBF)
+ Területileg illetékes kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága
+ Vasúthatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság
+ Környezetvédelem: területileg illetékes Környezetvédelmi és  természetvédelmi felügyelőségek
+ Építésügyi hatóság: az építési engedélyezési eljárásban területileg illetékes  építésiügyi hatóság
+ Nemzeti MÉDIA és Hírközlési Hatóság
+ Vízügyi Hatóságok: 2014.09.10-től a vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkört a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vették át