A SEVESO II hatálya alá tartozó Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi)

Az Európai Közösség országaiban 1997. február 3-án hatályba léptették a 96/82/EK számú Seveso II. Tanácsi Irányelvet. Magyarország a Seveso II. Irányelv jogharmonizációs kötelezettségének a súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás (a 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezete, 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet, 42/2001. (XII. 23.) GM rendelet) megalkotásával tett eleget.

2012 év végén az Irányelv hatálya alá hazánkban 88 alsó- és 74 felső küszöbértékű üzem tartozik. A veszélyes ipari üzemek engedélyezését és hatósági ellenőrzését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztálya végezte.

Az OKF a lakosság súlyos ipari balesetek elleni magas fokú védelme érdekében a veszélyes ipari üzemek környezetében vegyi monitoring és lakossági riasztó rendszert (MoLaRi) telepít. A 2006-2013 közötti időszakban 20 veszélyes ipari üzem környezetében megvalósuló rendszer egy esetleges súlyos ipari baleset esetén korai riasztást és tájékoztatást nyújt a lakosság részére, valamint adatokat szolgáltat a döntéshozók számára a kiszabadult veszélyes anyagok terjedését és hatásait illetően.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetőinek kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információkat a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE és ELEMZÉSE tartalmazza. A biztonsági jelentés nyilvános információ, azt bárki elolvashatja a területileg illetékes polgármesteri hivatalban.

Társaságunk szakemberei segítséget nyújtanak a kockázatok szakszerű felmérésében, elemzésében, az ezen alapuló biztonsági jelentés elkészítésében. Készséggel állunk rendelkezésre tanácsadással a Seveso II Irányelv hatálya alá eső létesítmények tervezése, kivitelezése, üzemeltetése során felmerülő kérdésekkel, teendőkkel kapcsolatosan, illetve közreműködnek az egyes hatósági eljárások lebonyolításában.