Zónabesorolás

A robbanásveszéllyel éríntett tereket ún. zónákba (0-ás, 1-es, 2-es; 20-as, 21-es, 22-es) kell sorolni. A zónabesorolás elveit direktívák, szabványok, nemzeti előírások rögzítik.

A zónák és kiterjedésük pontos ismerete több szempontból is fontos. A robbanásveszélyes környezetben használt készülék, berendezés, eszköz (villamos és nem villamos gyártmány) alkalmazhatósága függ a helyszín zónába sorolásától. A szakszerűtlen zónába sorolás balesetet, üzemzavart idézhet elő, vagy indokolatlan költség többletet okozhat egy beruházás lebonyolítása során. Ugyanakkor zónabesorolás nélkül nem lehet megállapítani a robbanásveszélyes környezetben biztonsággal alkalmazható berendezéseket, gyártmányokat. A megfelelő minősítéssel nem rendelkező berendezés alkalmazása a robbanásveszélyes környezetben potenciális gyújtóforrás lehet, robbanást idézhet elő.

Társaságunk munkatársai igény esetén elvégzik egy adott technológiai berendezésben vagy a környezetében kialakuló robbanásveszélyes zónák meghatározását, elkészítik az adott helyiségben, övezetben, szabadtéren kialakuló zónabesorolást, meghatározzák a zónák kiterjedésének mértékét.

Erre a tevékenységre szükség lehet új berendezések létesítésekor, új technológiák bevezetésekor, de meglévő berendezés, technológia módosítása során is el kell végezni a zónahatárok felülvizsgálatát. A zónabesorolás igénye merül fel a jogszabály által megkövetelt robbanásvédelmi dokumentáció elkészítésekor is. A teljesség igénye nélkül, a vonatkozó jogszabály értelmében zónabesorolásra van szükség a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata, az ún. „rb felülvizsgálat”, a villámvédelmi felülvizsgálat, valamint az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelőségének megállapítása során is.


Jogszabályi háttér

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről c. rendelet 8. § (1) alapján “A munkáltatónak az irányítása alatt álló olyan munkaterületeket, ahol robbanóképes légtér kialakulhat, az 1. számú mellékletben meghatározott zónákba kell besorolni.”
A zónabesorolás módját az MSZ EN 60079-10-1:2009 Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (IEC 60079-10-1:2008) c. szabvány, továbbá a MSZ EN 60079-10-2:2010 Robbanóképes közegek. 10-2: rész: Térségek osztályozása. Gyúlékony poros közegek (IEC 60079-10-2:2009) c. szabvány adja meg. Léteznek azonban egyes iparágakra kiadott rendeletek, amelyek tovább pontosítják az előző rendeletekben megadott általános zónabesorolás készítési módszertant és kötelezettséget. Ilyen pl. a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelete a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről.

Szükséges jogosultságok

Az MSZ EN 60079-10-1:2009 szabvány 5.1. pontja alapján: “A térségbesorolást olyan személyeknek kell végezni, akik ismerik az éghető anyagok, a technológiai folyamat és a berendezések tulajdonságait. Szükség szerint konzultálniuk kell biztonságtechnikai, villamos, gépész és más műszaki személyzettel.” Tekintettel arra, hogy a 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet keretein belül lett kötelező a zónabesorolást elkészíteni, a zónabesorolás személyi feltételeinek a rendelet 9. § (1) követelményeit is ki kell elégíteni, aminek értelmében: “A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése és felülvizsgálata munkabiztonsági szaktevékenység azzal, hogy a vizsgálatban legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítésű személy részvétele szüksége”