Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szemrevételezéses vizsgálatok: áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése, vezetők megfelelő megválasztása, védelmi eszközök beállításai, stb. Műszeres vizsgálat: vezetők folytonossági vizsgálata, a villamos berendezés szigetelési ellenállása, törpefeszültségű, ill. villamos elválasztások vizsgálata, stb.


Jogszabályi háttér

A vizsgálatot munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5/A. § írja elő, az alábbi gyakorisággal:
–  áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
– kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel
– a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet         alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
– egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Az érintésvédelmi felülvizsgálat formai/tartalmi követelményeit az MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés c. szabvány adja meg.

Szükséges jogosultságok

A R. 2.§ f.) és j.) pontjai értelmében a vizsgálat elvégzéséhez szükséges jogosultságok: OKJ 07 9 2152 07 90 04 – Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálója, továbbá OKJ 07 982 19 0431 04, vagy 34 525 10 1, vagy 33 522 04 0001 33 05, vagy 31 522 05 1000 00 00 jelű – Sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő.