Robbanásbiztos kivitelű villamos berendezések felülvizsgálata

Olyan szemrevételezéses felülvizsgálat, közeli felülvizsgálat vagy részletes felülvizsgálat, mely a gyártmányok helyszíni szerelés ellenőrzését és jegyzőkönyvben történő kiértékelését takarja.

A felülvizsgálatok kitérnek az adott gyártmány alkalmazási jelére és az ezt igazoló tanúsítvány vagy gyártói nyilatkozat alapján való alkalmazhatóságára is. Az RLC mérés olyan speciális RLC-mérő műszert igénylő felülvizsgálat, ahol a gyújtószikramentes védelmi módú mérőkörök megbontásra kerülnek és a terepi műszerhez odavezető irányítástechnikai kábel villamos jellemzői kerülnek megmérésre és kiértékelésre, figyelembe véve a terepi gyártmány villamos paramétereit is.


Jogszabályi háttér

A vizsgálat szükségességét az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (200.§) írja elő. A formai/tartalmi követelményeket az MSZ EN 60079-17:2014 Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása c. szabvány adja meg. Az RLC mérés vizsgálati paraméterei az MSZ EN 60079-25:2011 Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek c. szabvány alapján kerülnek meghatározásra.

Szükséges jogosultságok

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 9-§ (2) alapján a vizsgálat elvégzése az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti 07 982 19 0431 04, vagy 34 525 10 1, vagy 33 522 04 0001 33 05, vagy 31 522 05 1000 00 00 számú – Sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő megnevezésű jogosultsághoz van kötve.