Gázérzékelő rendszerek

A robbanásveszélyes környezet kialakulása legtöbb esetben valamely robbanásveszélyes köd, gőz-halmazállapotú, gáznemű anyag környezeti levegővel való keveredéséhez köthető. További veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi életre a toxikus hatású gázok. A robbanás, illetve a mérgezés gázérzékelő-, jelző rendszerek telepítésével kerülhető el.

A megfelelően kiépített gázérzékelő rendszer előjelzést ad az alsó robbanási határérték (ARH) 20%-os értékénél, illetve vészjelzést ad az ARH 40%-os érték elérése esetén. Toxikus gázoknál az egészségügyi határérték, vagy MAK érték (maximális munkahelyi koncentráció) elérésének jelzése a cél.

Gázérzékelő rendszerekre számos szituációban szükség lehet. Néhány példa:
+ Technológiai gázérzékelők.
+ Kazánházi érzékelő rendszerek.
+ Garázsok, parkolóházak.
+ Lakótéri érzékelő rendszerek.
+ Uszodaterek.
+ Élelmiszer-ipari üzemek.
+ Szennyvíz technológiák.
+ Pinceterek.

A fentiek alapján belátható, hogy a robbanásbiztonság alapvető eleme egy megfelelő gázérzékelő rendszer megtervezése. Ezért társaságunk egyik alaptevékenységeként toxikus tűz-, vagy robbanásveszélyes gáz, gőz érzékelő és jelző rendszerek tervezését végezzük el felhasználóink részére:
+ Érzékelők kiválasztása.
+ Telepítési terv.
+ Kapcsolódó vezérlési funkciók kidolgozása, specifikációja.

Egy gázérzékelő rendszer két alapvető komponense: az érzékelő(k) és az érzékelő központ. Az érzékelők kiválasztása során figyelemmel kell lenni az érzékelni kívánt közegre, a telepítési körülményekre. Fontos, hogy a robbanásveszélyes zónán belül (ATEX direktíva szerint tanúsított kivitel), vagy azon kívül kerül elhelyezésre a rendszer. Az ATEX tanúsítás mellett szükség lehet az MKEH-MFI, KERMI, CE tanúsításokra is. Az érzékelők többféle eljárással csatlakozhatnak a központ felé: 4-20 mA kimenet, GAS ExPERT-64 buszrendszer, stb.

Egy gázérzékelő rendszer üzeme során szükség van a gyártó és a szabvány előírások által meghatározott időszakos felülvizsgálatra, műszeres ellenőrzésre, beállításra. Ennek előírt gyakorisága akár 3 hónap is lehet.


Jogszabályi háttér

Egy gázérzékelő rendszer tervezése, kiépítése, működtetése során számos körülményt, szempontot kell figyelembe venni. Ezeket a szempontokat, követelményeket az idők során kialakult kifinomult szabványok, előírások foglalják össze: MSZ EN 60079-29-1:2008 Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (IEC 60079-29-1:2007) továbbá az MSZ EN 60079-29-2:2008 Robbanóképes közegek. 29-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és karbantartása (IEC 60079-29-2:2007)