Irányítástechnikai rendszerek tervezése

A robbanásveszélyes ipari folyamatokban is el kell végezni a kapcsolódó vezérlési, szabályozási feladatokat. Itt azonban figyelembe kell venni azokat a speciális körülményeket, követelményeket, amelyek a robbanásveszélyes közeg potenciális előfordulásából fakadnak. A rendszert úgy kell kialakítani, hogy abban bármely (normál, vagy üzemzavar jellegű) szituációban ne következhessen be robbanás. Másképp kell kialakítani adott fizikai mennyiségek mérésére használt érzékelőket (nyomás, hőmérséklet, stb.), beavatkozó szerveket (szelepek, szivattyúk, stb.) egy robbanásveszélyesnek minősített környezetben. A korszerű folyamatirányító, illetve automatizálási rendszerekben ma már megtalálható az alábbi rendszerelemek valamelyike: + PLC + HMI + SCADA + DCS A fenti vezérlő, szabályozó komponensek a technológiai berendezések felé ún. terepi műszerekkel, illetve terepi érzékelő rendszerekkel csatlakoznak. A terepi eszközök és a vezérlő(k) között számos esetben valamely ipari kommunikációs hálózat teremt kapcsolatot, sok esetben vezeték nélküli adatátviteli eljárás igénybevételével. Ma már szinte a legkisebb automatizálási rendszerekben is egynél több programozható, konfigurálható rendszer berendezésnek kell együttműködnie. Ezért a kapcsolódó irányítástechnikai tervdokumentáció tartalmaznia kell az együttműködő programrendszerekre vonatkozó részeket: + I/O listák + Képernyő képek + Funkció leírások + Blokksémák + Kommunikációs adatterületek leírása Ma már a korszerű vezérlésekben, szabályozásokban széleskörűen használnak kommunikációs rendszereket, hálózatokat, amelyek között egyre több tartalmaz vezeték nélküli adatátviteli eljárások valamelyikével működő részt. Nincs ez másképp a robbanásveszélyes folyamatrészek vezérléseinél, szabályozóköreinél sem. Ezen folyamatrészekben azonban a kommunikációs berendezésekre vonatkozóan is érvényes az az elv, miszerint: a kialakításnak olyannak kell lennie, hogy semmilyen körülmények között sem okozhat robbanást. A fentiek alapján megérthető, hogy a robbanásveszélyes térségekben működő szabályozó, vezérlő rendszerek, kommunikációs hálózatok kialakítása számottevően különbözik a normál körülmények között működő rendszerek kialakításától. Sőt, a speciális kialakítási követelmények számottevő hatással vannak (lehetnek) a térségen kívül telepített rendszerelemekre is. A fent leírtak alapján az ipari folyamatirányító rendszerekhez kapcsolódó tervezési, szakértői tevékenységünk teljes körűen lefedi a szükséges tervezési fázisokat: + Folyamat műszerezések tervezése + P&ID + Berendezés tervezés + Huzalozási tervek + Elrendezési és nyomvonal tervek + Kommunikációs kapcsolatok tervezése + Szoftver rendszertervek + Ember-gép felületek tervezése + Szekrénytervek + Tervezői költségvetések készítése + Hírközlési tervek