Kockázatértékelés

Az ipari tevékenység elképzelhetetlen a különféle villamos és nem villamos gyártmányok alkalmazása nélkül. Robbanásveszélyes környezet esetén ezen gyártmányok használata komoly veszélyeket rejthet magában. A veszélyek elkerülése, a biztonságos munkavégzés mind az üzemeltetőnek, mind pedig a munkavállalónak érdeke.

Robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt gyártmányok vizsgálatával és tanúsításával kapcsolatban a 8/2002 (II. 16.) GM rendelet (ATEX 100a; 94/9/EK) követelményrendszert támaszt a gyártókkal szemben.

Kollégáink szakmai felkészültségük, szakértői jogosítványaik birtokában elvégzik a robbanásveszélyes környezetbe tervezett, telepített berendezések kockázatértékelését, melynek alapján megállapítható, hogy az adott gyártmány alkalmazható-e, valamint, hogy milyen feltételek szükségesek az adott berendezés, technológia és biztonságos üzemeltetéséhez. Ez alapján a gyártó elkészítheti a robbanásveszélyes környezetbe szánt villamos vagy nem villamos gyártmányának CE-EK megfelelőségi nyilatkozatát.