Robbanásvédelmi dokumentáció

Az ATEX 137 (99/92/EK) direktíva egy Európai Uniós direktíva, melyet a 3/2003 (III.11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet emelt jogerőre hazánkban. Ez a rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeivel és annak dokumentálásával kapcsolatban határoz meg kötelező érvényű elvárásokat az üzemeltetővel szemben. Az ATEX 137 tehát a robbanásveszélyes munkahelyekkel foglalkozik

E rendelet szerint a komplett technológiát csak robbanásvédelmi dokumentáció birtokában szabad üzemeltetni. A dokumentáció tartalmi követelményeit a fenti rendelet határozza meg. A dokumentációban komoly hangsúlyt kap a normál üzemben előforduló gyújtóforrások egyenkénti kizárása, valamint a kötelezően elvégzett felülvizsgálati jegyzőkönyvek tapasztalatainak összefoglalása, biztosítva ezzel a robbanásveszélyes környezetben dolgozó munkavállalók biztonságos munkavégzésének lehetőségét.

A dokumentáció egységes szerkezetbe összefoglalva, kiegészítve a munkavállalókra vonatkozó kockázatértékeléssel egy olyan dokumentum, mely kvantitatív módon képes megmutatni az egyes munkahelyek kockázati szintjeit és szükség esetén javaslatokat is megfogalmaz a kockázati szint csökkentése érdekében. A robbanásvédelmi dokumentációt napra kész állapotban kell tartani, a technológia robbanásvédelmet érintő változása esetén a robbanásvédelmi dokumentációt felül kell vizsgálni és módosítani kell.

Fontos megjegyezni, hogy a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről c. rendelet hasonlóan a fent leírt Robbanásvédelmi dokumentációhoz, ugyanezen céllal egy úgynevezett “Robbanásmegelőzési terv” elkészítésének kötelezettségét rója a bányaüzemet üzemeltető munkavállalók munkáltatójára.


Jogszabályi háttér

A dokumentáció elkészítésének szükségességét a 3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről, vagy bányaüzemek esetén – a „Robbanásmegelőzési terv” szükségességét – a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről című rendeletek teszik kötelezővé.A Magyar Bányászati Hivatal Bányaműszaki Főosztály 305/2/2006. számon kiadott tájékoztatása értelmében a Robbanásmegelőzési terv elkészítése során – tekintettel a vonatkozó rendelet hiányosságaira – iránymutatásul figyelembe vehetők a 3/2003 (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendeletben, a „robbanásvédelmi dokumentáció” elkészítésére vonatkozó követelmények.

Szükséges jogosultságok

A Robbanásvédelmi dokumentáció elkészítéséhez szakmai csoportot kell felállítani. A 3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM rendelet 4 § (8) értelmében “A robbanásvédelmi vizsgálat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül azzal, hogy a vizsgálatban legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítésű személy részvétele szükséges. E feladat teljesíthető az Mvt. 21. §-ában meghatározott üzembe helyezési eljárás során is.”
A 9 § (1) alapján: “A robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése és felülvizsgálata munkabiztonsági szaktevékenység azzal, hogy a vizsgálatban legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítésű személy részvétele szükséges.”