Tűzjelző rendszerek

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel életbe lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat-ban (OTSZ) meghatározott területekre automatikus tűzérzékelő és jelző berendezéseket, valamint automatikus, beépített tűzoltó berendezéseket kell telepíteni.

A robbanásveszélyes övezetekben, térségekben különösen fontos a megfelelően tervezett és kivitelezett tűzjelző rendszerek megléte. Az egyes robbanásveszélyes zónákon belül csak az adott besorolású zónában alkalmazható tűzjelző készülékek használhatóak.

A tűzjelző rendszerekhez szorosan kapcsolódnak a telepített automatikus működésű tűzoltó rendszerek. Ezért a kapcsolódó tervezés munka átfogó szemléletet igénylő komplex tevékenység.

A robbanásveszélyes térségekben alkalmazott tűzjelző rendszerek alkalmazási területein belül vannak olyanok, amelyek esetében további, az adott területre jellemző speciális előírásokat is tekintetbe kell venni a tervezés során. Pl.:
+ Finomítói terület
+ Tartályparkok
+ Erőművi környezet
+ Bázistelepek
+ Szivattyúterek
+ Propán-bután töltőtelepek
+ Üzemanyagtöltő állomások
+ Közúti- és vasúti gáztermékeket töltő, lefejtő üzemek

A tűzjelző berendezések alapvető komponensei:
+ Tűzjelző központ
+ Kézi jelzőkészülékek
+ Automatikus érzékelők
+ Kommunikáció (vezetékes, vezeték nélküli)
+ Hangjelzők
+ Fényjelzők
+ Átjelző kiegészítők
+ Tápellátás (alap, tartalék)

Az automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések működése szorosan összefügg. Ezért a tervezés során azokat egységes szemlélettel, egymással szorosan kapcsolódó rendszerekként kell kezelni. A munka során figyelembe kell venni számos olyan kapcsolódó szabványt, amelyekben foglalt információkat nem tartalmazza az OTSZ. Pl. Magyarországon a gázzal oltó rendszerek telepítése és karbantartása az MSZ EN 15004-1 szabvány szerint történik.

A tűzvédelem összetett témakör, amely messze túlmutat a közvetlen tűzjelzési és tűzoltási célú rendszer komponenseken. Gondoskodni kell a megfelelő gravitációs, vagy forszírozott (gépészeti) füstelvezetésről (pl. megfelelően méretezett felülvilágítókkal). Tűzszakaszhatár lezárásokat kell kialakítani, amelyeket szükség esetén speciális tömítésekkel kell elérni (pl. kábel átvezetéseknél).

Az élettartam során szükség van a tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatára, működés ellenőrzésére. A Tűzvédelmi-szabványossági felülvizsgálat szigorúan szabályozott keretek között történik, az OTSZ-ben meghatározott gyakoriságnak megfelelően.