Tűzvédelmi műszaki leírás

A beruházók, üzemeltetők, munkavállalók részéről jogos az az elvárás, hogy az épület, építmény, térrész, ahol tevékenységüket végzik, alkalmas legyen az adott munkavégzésre, és e mellett biztonságos is legyen. Alapvető követelmény, az építmény egy meghatározott ideig álljon ellen a tűz hatásainak, és biztosítsa a bent lévők biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza azokat a létesítési és használati előírásokat, melyek megtartásával egy létesítmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető. Annak érdekében, hogy az épületek valóban a tűzvédelmi követelmények megtartásával épüljenek, építészeti-műszaki tervezés során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. A tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti.

A felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez. Az EX-ON Mérnökiroda Kft. munkatársai rendelkeznek tűzvédelmi szakértői jogosultsággal, így segítséget tudnak nyújtani ipari létesítmények tűzvédelmi tervfejezetének elkészítésében.

A Tudástár oldalon további szakmai cikkeket talál a Tűzvédelmi műszaki leírás tárgykörben itt.


Jogszabályi háttér

A tűzvédelmi műszaki leírás elkészítésének kötelezettségét  a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról írja elő. A 288. § (1) következők szerint rendelkezik: “Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti.”

Szükséges jogosultságok

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 288. § (1)  második felének értelmében “A felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, vagy építész-, vagy elektromos-, vagy gépész tűzvédelmi szakértő) bevonni, vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez. Vegyipari, olajipari és gázipari tervezés során a szakterületnek megfelelõ tűzvédelmi szakértő közreműködése is megengedett. A szakértő, tűzvédelmi tervező a tűzvédelmi műszaki leírást és valamennyi építészeti műszaki tervlapot köteles aláírni.”