Ipari technológiák villamosenergia-ellátása

A robbanásveszélyes ipari folyamatok működéséhez is szükség van segédenergiára. A betáplált energia ma már legtöbbször villamosenergia. (Bár, nem kizárólag. Éppen a robbanásbiztonság miatt ma is számos helyen alkalmaznak részben, vagy egészben pneumatikus segédenergiát az egyes berendezések működtetéséhez.)

A villamosenergia-ellátó rendszer kialakítására vonatkozóan is figyelembe kell venni olyan speciális követelményeket, szabványokat, amelyek a robbanásveszélyesnek minősített környezet létéből fakadnak.

A robbanásveszélyes területet is érintő erősáramú villamosenergia-ellátó rendszer megfelelő kialakítása a vonatkozó tervdokumentáció minden egyes elemét érinti, ezért tervezési, szakértői tevékenységünk keretében a teljes erősáramú tervdokumentáció elkészítésére vállalkozunk:

+ Egyvonalas kapcsolási rajzok.
+ Áramúttervek
+ Elosztó szekrény gyártási tervek.
+ Nyomvonal tervek.
+ Villámvédelmi tervdokumentáció készítése
+ Érintésvédelem.
+ Földelések tervezése.