Vizsgálat és tanúsítás

Társaságunk tevékenységének markáns, egyre növekvő hányadát teszik ki a felülvizsgálati, tanúsítási jellegű feladatok. Igyekszünk úttörő szerepet vállalni az egyre komplexebb eljárásokra való felkészülésben. Ennek keretében folyamatosan fejlesztjük tudásunkat, műszer állományunkat. Kiváló szakmai kapcsolatokat ápolunk olyan vizsgáló laboratóriumokkal, vizsgáló állomásokkal, amelyek nemzeti szinten az adott szakterület vezető intézményei, nemzetközi szinten pedig magasan jegyzett tudásközpontok. Fejlesztéseink legújabb eredményeként készen állunk egyes berendezések, technológiák elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmének felülvizsgálatára is. 

Az egyes ipari technológiák, illetve az ezeknek helyet adó terek tűz- és robbanásveszélyes elemeihez számos kötelező jellegű felülvizsgálati és tanúsítási tevékenység kötődik. A tanúsítások, felülvizsgálatok vagy a beruházás egyes fázisaihoz (létesítési engedélyezés, használatbavétel), vagy az üzemeltetéshez kötődnek, amelyeket a vonatkozó műszaki követelmények (jogszabály, szabvány) írnak elő.