Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A villámvédelem felülvizsgálatának tárgykörében az elmúlt időszakban jelentős változások történtek. Korábban az MSZ 274 jelű szabványsorozat alapján történt a tervezés, létesítés és a felülvizsgálat is. 2010 év után azonban az MSZ EN 62305 szabványsorozat előírásainak megfelelően egy újabb koncepció alapján kerül kialakításra a villámvédelem. A felülvizsgálat szempontjából azonban a létesítéskor érvényes előírásoknak megfelelően kell eljárni.

A jelenlegi képzési rendszer mind a villámvédelem tervezése, de a felülvizsgálat szempontjából is kettős tanítást végez. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság internetes honlapjáról (www.nive.hu) letölthető a Villámvédelmi felülvizsgáló szakmai és vizsgakövetelménye (2012.11.21-i dátummal). Az alábbi leiratot e dokumentumból ollózva állítottuk össze.

A villámvédelmi felülvizsgáló munkájának rövid leírása:
Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A villámvédelmi felülvizsgáló feladata, a villámvédelmi felülvizsgálat célja:

 • Felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek
 • Megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)
 • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra
 • Összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel
 • Ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek
 • Ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)
 • Villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni
 • Felülvizsgálói jelentést készíteni
 • Felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek
 • Új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit
 • Megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)
 • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső – belső) változására
 • Megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)
 • Megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)
 • Áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek
 • Ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát
 • Ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)
 • Ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)
 • Ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)
 • Földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét
 • Ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
 • Szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni
 • A norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként Minősítő iratot készíteni

Jogszabályi háttér

A vizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 279. § írja elő. A norma szerinti villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát a 281.§, a nem norma szerinti berendezések felülvizsgálatát a 280. § rögzíti. A villámvédelem felülvizsgálatát  el kell végezni a létesítést követően az átadás előtt, a rendeletben előírt időszakonként vagy a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően.

Szükséges jogosultságokAz 9/2015. (III. 25.)  BM rendelet 10.§ értelmében a felülvizsgálatot olyan személy végezheti aki:„a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi felülvizsgáló képesítést vagy a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató képzésen az Országos Képzési Jegyzék szerinti villámvédelmi felülvizsgáló vagy villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett”.  Az OKJ 33 522 04 0001 33 10 azonosító számú villámvédelmi felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymodulja szerint kettős: egyrészről a 6315-11 Épületek, építmények villámvédelmi felülvizsgálata (2010 év előtt létesítettek); másrészről a 6316-11 Komplex villámvédelmi felülvizsgálat (2010 év után norma szerint) Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki végzettségű, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult.