Felülvizsgálati program kidolgozása az MSZ EN 60079-17:2014 számú szabványban megfogalmazottak alapján, robbanásbiztossági állapotváltozások monitorozására

Az időszakos felülvizsgálat megfelelő időintervallumát nem könnyű pontosan meghatározni. A felülvizsgálat fokozatát és az időszakos felülvizsgálatok közti időszakaszt a gyártmány fajtáinak, a gyártó utasításainak, az állapotromlást befolyásoló tényezőknek, a térségbesorolásnak és/vagy az EPL követelményeknek, valamint a megelőző felülvizsgálatok eredményeinek figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben hasonló gyártmány, berendezés és környezetek tekintetében állapítottak már meg felülvizsgálati fokozatot és intervallumot, ezt a tapasztalatot fel lehet használni a felülvizsgálati stratégia meghatározásánál.

Az időszakos felülvizsgálatok közti időszakasz nem haladhatja meg a három évet szakértői tanács kérése nélkül. Az időszakos felülvizsgálatok közti három évet meghaladó intervallum, egy a vonatkozó információkat tartalmazó kiértékelésen alapul. Az időintervallum rögzítése után a berendezésen közbenső mintavételes felülvizsgálatot kell végezni a javasolt időköz alátámasztása vagy módosítása céljából. Ugyancsak meg kell határozni a felülvizsgálat fokozatát, majd újra mintavételes felülvizsgálatot lehet alkalmazni a javasolt fokozat alátámasztására vagy módosítására. A felülvizsgálatok közötti időintervallum és a felülvizsgálatok fokozatának igazolása céljából a felülvizsgálati eredmények rendszeres elemzésére van szükség.

Társaságunk az Ex felülvizsgálati program rednszerének felállításakor, a robbanásbiztos gyártmányok közeli felülvizsgálatának keretében kialakított, összefoglaló táblázat kismértékű változtatásával kezdtük kidolgozni. Ennek a változtatásnak a lényege, hogy a módosított táblázat mindenkor a legutolsó, valamint az azt megelőző felülvizsgálat adatait tartalmazza. A táblázaton belül minden egyes gyártmány helyzete kötött és ez az állapot, felülvizsgálatról – felülvizsgálatra nem változhat. A változtatás a következő előnyökkel jár:

A kötött pozíció és az egyértelmű azonosító címkézés miatt, minden egyedi gyártmány felülvizsgálattal ellenőrzött robbanásbiztossági állapotváltozása, annak teljes működési élettartama alatt nyomon követhető. Megállapíthatók gyártmány cserék, áthelyezések, megszüntetések, valamint az új beépítések is.

Az előző és az azt követő állapot együttes megjelenésével könnyen ellenőrizhetővé válik a felülvizsgálat elvégzésének teljessége.

A robbanásbiztossági felülvizsgálat elvégzése, minden esetben egy karbantartási javítási tevékenység elvégeztetését generálja. Ez a jobbító tevékenység folyamatos a felülvizsgálatok között, elvégzésüket az üzemeltetők visszajelentik. Ezt a jelentést a rögzítik, illetve a munka végrehajtását ennek birtokában igazolják. Az új táblázat validálja a köztes időtartamban elvégzett karbantartási tevékenységet, mivel a kötött helyzetű gyártmány sorban egyszerre jelenik meg az előző és az időszerű állapot. Nyilvánvaló, hogyha az értékelés folyamataként, a táblázat sorában ugyanazon hibakódok megjelennek, akkor ez azt jelenti, hogy az előírt hibajavító tevékenységet nem vagy nem megfelelően végezték el. Előfordulhat az is, hogy ugyanaz a hiba ismételten fellépett. Ilyen esetben az okok kiderítésére külön intézkedés szükséges.

A felülvizsgálati programban kidolgoztunk egy, a felülvizsgálatok feltárt hiányosságainak számszerűsítésére szolgáló átlagos hibaráta mutató meghatározására szolgáló rendszert.

Ennek az az előnye, hogy az üzem, vagy annak egyes részeinek állapotváltozásai, a javulás vagy a romlás, az említett mutató időbeli változásával alátámaszthatóvá válik. A módszer lehetőséget nyújt annak megállapítására is, hogy a különböző üzemek, közeli felülvizsgálattal feltárt robbanásbiztossági állapota hogyan viszonyul egymáshoz. Amennyiben történetileg, ilyen vonatkozásban kellő mennyiségű összehasonlítható adat birtokába jutunk, akkor a különböző zóna besorolásokra megállapíthatnánk egy elfogadható biztonsági szintet (ASL). Ez az érték a mintavételes vizsgálatok elvégzésekor lenne különösen hasznos.

MSZ ISO 2859-1:2008 Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 1. rész: A tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) megkülönböztetett mintavételi programjai

MSZ EN 60079-17:2014 Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása