A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségben az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet biztosítani kell. A védelem megfelelőségét felülvizsgálattal kell igazolni. A tevékenységet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) és a kapcsolódó TvMI szabályozza.

A robbanásveszéllyel érintett terekben (0-ás, 1-es, 2-es, 20-as, 21-es vagy 22-es zóna) az elektrosztatikus feltöltésből eredő kisülés komoly kockázatot jelenthet, gyújtóforrásként kell figyelembe venni azt. Ez a kockázat csökkenthető a szerkezeti elemek, burkolatok, felületbevonó anyagok megfelelő kialakításával/kiválasztásával, az adott térben speciális munkaeszközök, ruházat használatával.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) által előírt, az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata egy speciális nagyfeszültségű szigetelési ellenállás mérő műszerrel és mérőelektróddal történik, a robbanásveszélyes környezetben lévő padozatok és falazatok levezetési ellenállásának több ponton való megméréséből és az eredmények kockázatértékeléséből, minősítéséből áll. Az 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a felülvizsgálat végzését speciális képesítéshez köti, amellyel szervezetünk saját állományban lévő szakemberei rendelkeznek (Mérnökkamarai tagként V-SZ, SZÉS-5, most SZÉS-7 jogosultság).

A felülvizsgálat és kiértékelés során az érvényes szabványokban, műszaki irányelvekben foglaltakat alkalmazzuk (tudástár), valamint elvégezzük a mérési eredményeken alapuló – az EX-ON Mérnökiroda Kft. által részletesen kidolgozott – kockázatértékelést is, javaslatot adva az elektrosztatikus feltöltődés kockázatának csökkentését, kizárását elősegítő, az adott területen alkalmazható gyakorlati megoldásokra.

Csak érdekességképpen, a legelső jogszabály, ami a tárgyi témát országos szinten kezelte a 4/1974. (VIII. 1.) BM rendelet volt. Azóta számos jogszabályi változást követően, a jelenleg hatályos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) szabályozzák a területet.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról TvMI 7.4: 2020.01.22. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI 13.2:2021.01.15. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Robbanás elleni védelem

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 11. § (1) és (2) pontja alapján az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, ipari elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosult, aki:

a) az MMK-ban bejegyzett villamosmérnök szakértő,

b) igazságügyi villamos szakértő,

c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő.

„Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált vizsgáló intézet vagy szervezet is jogosult, amely az a)–c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat.

Amennyiben a felülvizsgáló munkakörben munkát végző személy elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem céljából végez felülvizsgálatot, akkor a munkakörben munkát végző személynek rendelkeznie kell a fenti szakképesítéssel.