Villamos energia átvitelére használt erősáramú kábel megfelelőségéről az MSZ 13207:2020 szabvány szerinti felülvizsgálattal kell meggyőződni.

Mit nevezünk kábelnek?

Kábelnek hívjuk azt a villamos energia átvitelére használt terméket, amelyet a rá vonatkozó termékszabvány közvetlenül földbe fektetésre is alkalmasnak nyilvánít, és a vezetőjét névleges keresztmetszet, szigetelését névleges feszültség megadásával jellemzi. A kábelszerű vezeték nem minősül kábelnek (NYM-J, MT) ezért az MSZ 13207:2020 szabvány szerinti kábel szigetelési ellenállás mérését sem kell rajtuk elvégezni.

Kábelvonalak vizsgálata

Kábelvonalak vizsgálatának megkezdése előtt szemrevételezéssel meg kell győződni, hogy a kábelfektetéskor betartottak-e mindent, amit az MSZ 13207:2000 szabvány meghatároz (pl.: más kábelek, nyomvonalak megközelítése/keresztezése, a megfelelő beazonosíthatóság, stb...). Ha a szemrevételezés eredménye megfelelő, akkor műszeres vizsgálattal a folytonosságot, illetve a szigetelési ellenállás értékét meg kell mérni. A mérés elve függ a kábel szerkezetétől (radiális/nem radiális, árnyékolt/nem árnyékolt, stb...). A méréshez feltétlenül hozzá tartozik a kábelnapló, ahol a kábel pontos paraméterei fel vannak tüntetve, mert ezek a felülvizsgálat alapját képezik. Ahhoz, hogy a mért értékből meg lehessen állapítani, hogy a kábelünk szigetelése megfelelő-e, ahhoz egy úgynevezett "n" hőmérsékleti tényezővel át kell számolni 1 km-re vonatkoztatva a mért értéket, majd a szabványban meghatározott szigetelési ellenállási értékkel össze kell hasonlítani. Megfelelő akkor lesz, ha a kábelünk 1 km-re vetített szigetelési ellenállási értéke nagyobb, mint a szabványban előírt érték.

Ki szerelhet kábelt?

A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről a következőket írja: 1. § (1) „A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek… csak az ott megjelölt képesítéssel… végezhetők.« Ezen rendelet mellékletének 10. pontja vonatkozik a Villamosenergia iparral, amelyben a közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szereléséhez, javításához Kábelszerelő végzettség szükséges.