Robbanásbiztos kivitelű villamos berendezések felülvizsgálata az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI 12.4, TvMI 13.2) és az MSZ EN 60079-17:2014 alapján

Olyan szemrevételezéses felülvizsgálat, közeli felülvizsgálat vagy részletes felülvizsgálat, mely a gyártmányok helyszíni szerelés ellenőrzését és jegyzőkönyvben történő kiértékelését takarja.

A felülvizsgálatok kitérnek az adott gyártmány alkalmazási jelére és az ezt igazoló tanúsítvány vagy gyártói nyilatkozat alapján való alkalmazhatóságára is. Az RLC mérés olyan speciális RLC-mérő műszert igénylő felülvizsgálat, ahol a gyújtószikramentes védelmi módú mérőkörök megbontásra kerülnek és a terepi műszerhez odavezető irányítástechnikai kábel villamos jellemzői kerülnek megmérésre és kiértékelésre, figyelembe véve a terepi gyártmány villamos paramétereit is.

Gyújtószikramentes áramkörök kábeleinek R-L-C mérésére szükség lehet az új létesítésú rendszerek gyújtószikramentes védelmének kiértékeléséhez.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

TvMI 13.2:2021.01.15. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Robbanás elleni védelem

MSZ EN 60079-17:2014 Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása

MSZ EN 60079-25:2011 Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek