Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján az MSZ 10900:2009 szabvány és az MSZ HD 60364-6:2017 szerint

A potenciálisan robbanásveszélye technológiák vonatkozsában vannak többlet szakmai ismeretek amelyekkel rendkívül fontos a felülvizsgálónak tisztában lenni.

A vizsgálatok egy része szemrevételezéses, másik része speciális műszert igénylő mérésekből és azok kiértékeléséből áll.

A teljesség igénye nélkül az alábbi vizsgálatok tartoznak ide: zárlat és túláram védelem, szigetelési ellenállások és állapotok, veszélyes részek érintés elleni védelem, vezetékek színjelölése és mechanikai védelme, baleset és sérülés elleni védelem, stb. A kábelszigetelés mérés speciális nagyfeszültségű, szigetelési ellenállásmérő műszert igényel, mellyel a vezető szálak szigetelő burkolatának megfelelősége, vagy nem-megfelelősége mutatható ki.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról TvMI 7.4: 2020.01.22. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI 13.2:2021.01.15. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Robbanás elleni védelem

MSZ 10900:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése

MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés