Vizsgálat és Tanúsítás (ATEX)

ATEX. A robbanásveszélyes környezetben üzemeltetett villamos és nem villamos gyártmányokat alkalmazásuk előtt ún. megfelelőségértékelési eljárásnak kell alá vetni. A gyártmány jellegétől és az alkalamzási környezettől függően különféle modulok szerint folytatható le a vizsgálat.

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. Robbanásbiztos Berendezéseket és Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezete (továbbiakban Tanúsító Szervezet) célul tűzte ki, hogy a területet érintő szakmai anomáliák feloldásában nyújtott hatékony közreműködése keretében a megbízóinak olyan szolgáltatást nyújtson, amely ügyfelei számára a legköltséghatékonyabb megoldást jelentheti egy adott probléma kezelése közben. Saját állományban lévő szakembereink rendelkeznek a jogszabályokban előírt képesítésekkel.

A tanúsítási eljárások különféle modulok szerintiek lehetnek. Az alábbi táblázat tartalmazza a lehetséges kombinációkat:

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. – a tűz- és robbanásvédelem szakterületén szerzett évtizedes tapasztalatának segítségével – 2018-ban megszerezte a kijelölt/bejelentett tanúsító szervezeti (Designated Body/Notified Body) státuszt a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek tanúsítására vonatkozóan, a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet, illetve a 2014/34/EU irányelv alapján.

Az alábbi linkeken letölthető formában listázzuk a tanúsítási eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat:

Tanúsítási útmutató (HU)

Kérelem

Pártatlansági nyilatkozat

Kiadott tanúsítványok jegyzéke

Szerződő felek jogai és kötelezettségei

Certification guide (EN)

Application

Declaration of Impartiality

List of issued certificates

Rights and obligations of the contracting parties

2014/34/EU irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

ATEX 2014/34/EU Guidelines, 3rd Edition, May 2020 (ATEX 2014/34/EU Útmutató, 3. kiadás, 2020 május)

Consolidated list of harmonised standards on equipment for explosive atmospheres (ATEX) (2014/34/EU irányelv a potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe szánt gyártmányokról harmonizált szabványok összevont jegyzéke)

ExNBG clarification sheets: ExNotified Bodies Group Clarification/Decision sheets noted by the ATEX Standing Comettee (for Directive 94/9/EC) or ATEX Working Group (for Directive 2014/34/EU)

The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016