FFPA (Fitness For Purpose Assessment)

Az adott célra való alkalmasság értékelésének elvégzését, mint akkreditált státuszú, EU-ban robbanásbiztos berendezések értékelésére bejelentett tanúsító szervezet végezzük

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. áll rendelkezésükre az adott célra való alkalmasság értékelésének elvégzésére, mint akkreditált státuszú, EU-ban robbanásbiztos berendezések értékelésére bejelentett tanúsító szervezet.

Az adott célra való alkalmasság értékelése, abban az esetben alkalmazható, ha nem áll rendelkezésre a termékre vonatkozóan megfelelőségi tanúsítvány (vagy a tanúsítvány eredetét nem lehet ellenőrizni), továbbá, ha elégtelen adat áll rendelkezésre az MSZ EN 60079-14 szabvány 4.3 szakasza vagy az eredeti létesítés idején alkalmazott létesítési szabvány követelményeinek való megfelelőség megállapításához.

Az MSZ EN 60079-17:2014 jelű, a villamos berendezések felülvizsgálatára és karbantartására vonatkozó szabvány tájékoztató jellegű C melléklete tartalmazza az adott célra való alkalmasság értékelésére vonatkozó iránymutatásokat.

Az adott célra való alkalmasság értékelése a veszélyes térségben használt gyártmány jelenlétében fellépő gyújtóforrások elkerülésére vonatkozó szabványok szerinti értékelésen alapul. A berendezés értékelése figyelembe vesz minden valószínű gyújtóforrást, legyen szó ívről, szikráról vagy forró felületről, és figyelembe veszi, hogy ezek normál körülmények között, vagy hibaállapotban, esetleg rendkívüli, rendellenes körülmények között fordulnak-e elő.

Az alkalmasság értékelési jegyzőkönyv tartalma:

Alkalmazási terület – Az értékelő jelentés egyértelműen jelzi az elvégzett munka mértékét, terjedelmét, a robbanásvédelmi módszerek, védelmi módok, az értékelés során alkalmazott szabványok részleteit

A gyártmány és alkalmazása – A berendezés, annak alkalmazása, funkciója, rendeltetése és elhelyezkedése teljes mértékű meghatározása

Leírás – gyártmánytípus, modell meghatározása és megjelenésre, anyagra vonatkozó jellemzők leírás és/vagy fényképek formájában

Rendeltetés és elhelyezés – Dokumentálni kell a berendezés célját, alkalmazását és elhelyezkedését, valamint vonatkozó környezeti feltételeket, a veszélyes térség részletes jellemzőit.

Műszaki adatok – Az értékeléshez szükség van a gyártó által a berendezésre vonatkozó villamos teljesítményspecifikációkra, valamint minden vonatkozó gyártmányrajzra, amelyek azonosítják az értékelést érintő szempontokat és anyagjegyzékre, mely a védelmi móddal kapcsolatos fő alkatrészeihez használt anyagokat azonosítja.

Szabványoknak való megfelelés - A berendezést az IEC, EN vagy az MSZ EN szabványok vonatkozó követelményei alapján kell értékelni, hogy a tanúsított berendezésekkel egyenértékű biztonsági szintet igazoljanak. Az értékelés alapjául szolgáló szabványok jegyzéke csatolandó. Az értékelés során dokumentált bizonyítékok szükségesek arról, hogy a beazonosított szabványok minden követelménye teljesült. A nem megfelelőnek minősített szakaszokhoz kockázatbecsléssel meghatározott kockázati tényezőt rendel az értékelő. A gyártó termékre vonatkozó IEC / EN / MSZ EN 60079-0 szabvány szerinti teljes dokumentációjának megszerzése érdekében mindent meg kell tenni és azt az értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni.

Termék vizsgálat és értékelés – Lehetséges, hogy a berendezést ellenőrizni és tesztelni kell a gyújtásvédelmi jellemzőinek ellenőrzése érdekében.

Dokumentumok – Felsorolni és mellékelni a gyártó által biztosított dokumentumokat, vagy amelyeket az értékelő dolgozott ki a megfelelőség bizonyításául. Minimális követelmény: értékelő személy értékelő jegyzőkönyve, vizsgálati jegyzőkönyvek, gyártó leírásai, rajzok, fényképek, adattábla információk. Az értékelőnek a dokumentumok hitelességét igazolni szükséges.

Termékminta – Az értékelt gyártmánymintán ne legyen sérülés, módosítás, mely a robbanásvédelem integritását csorbítaná. Dokumentálni szükséges, ha egy vizsgálatot azért nem végeznek el, mert az sérülést okozhat. Több azonos típusú tétel létesítése esetén, egy tétel vizsgálata és értékelése elegendő lehet.

A gyártmány adattáblája - Az azonosítás teljes részlete a berendezésre rögzítendő állandó címke formájában, amely egyértelműen azonosítja, hogy a berendezést értékelték, és a teljes jelentést a vizsgálati, ellenőrzési dosszié tartalmazza. Az adattábla NEM utalhat, arra, hogy a gyártmány megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

A személyzet betanítása – Fel kell mérni és dokumentálni kell az adott gyártmánnyal dolgozó személyzet képzésére, kompetenciájára és tudatosságára vonatkozó követelményeket. Pl.: gyártmány biztonságos használata, létesítés, felülvizsgálat, karbantartás, felújítás, javítás követelményei.

Értékelési nyilatkozat - A megállapítások végső összefoglalása és az értékelő csoport nyilatkozata az értékelt berendezés biztonságáról vagy kockázatairól.

Az adott célra való alkalmasság értékelése, abban az esetben alkalmazható, ha nem áll rendelkezésre a termékre vonatkozóan megfelelőségi tanúsítvány (vagy a tanúsítvány eredetét nem lehet ellenőrizni), továbbá, ha elégtelen adat áll rendelkezésre az MSZ EN 60079-14 szabvány 4.3 szakasza vagy az eredeti létesítés idején alkalmazott létesítési szabvány követelményeinek való megfelelőség megállapításához.

Az MSZ EN 60079-17:2014 jelű, a villamos berendezések felülvizsgálatára és karbantartására vonatkozó szabvány tájékoztató jellegű C melléklete tartalmazza az adott célra való alkalmasság értékelésére vonatkozó iránymutatásokat.