A 4/2001. (II. 23.) GM rendelet alapján az üzemeltetőnek ún. robbanásmegelőzési tervet kell készítenie, mely a bányaüzemek robbanásveszélyes övezeteiben lévő munkahelyek vonatkozásában határoz meg konkrét előírásokat.

A szénhidrogén kitermelés (kőolaj, földgáz) és elsődleges ún. primer feldolgozása bányaüzemi tevékenységnek minősül (pl. MOL Nyrt. Kutatás-Termelés területei). Ezen üzemekre sajátságos jogszabályok vonatkoznak.

A robbanás elleni védelem érdekében, a munkáltató köteles – a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet mellékletének 4.3.3. pontja alapján – robbanásmegelőzési tervet kell készíteni. A robbanásmegelőzési terv tartalmi követelményeit, továbbá a dokumentáció elkészítéséhez szükséges képesítési követelményeket a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet, vagy egyéb bányászati szakterülettel kapcsolatos jogszabály nem rögzíti. A Magyar Bányászati Hivatal Bányaműszaki Főosztály tájékoztatása értelmében, a fenti „joghézag miatt, a robbanásmegelőzési terv elkészítése során iránymutatásul figyelembe vehetők a 3/2003 (III. 11.) FMM-ESZCSM együttes rendeletben, a „robbanásvédelmi dokumentáció elkészítésére vonatkozó követelmények.

A robbanásvédelmi dokumentáció felépítését a honlapunkon külön mutatjuk be.

4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről