VD (Verification Dossier)

Az ellenőrző dosszié (verification dossier) a villamos gyártmányok és berendezések megfelelőségét igazoló dokumentum

A villamos gyártmányok és berendezések megfelelőségét igazoló dokumentumokat tartalmazó dosszié, melyet az Üzemeltető, végfelhasználó felelőssége összeállítani.

Az MSZ EN 60079-14 részletes leírást ad a potenciálisan robbanásveszélyes területeken található elektromos berendezések ellenőrzésére vonatkozó követelményekről, hogy minden gyártmány megfeleljen a vonatkozó tanúsítványnak, a szabványnak és minden egyéb, arra az üzemre vonatkozó követelménynek, ahol a berendezést telepítik. Ez a szabvány (MSZ EN 60079-14 ) előírja, hogy Ellenőrző Dossziét kell készíteni annak igazolására, hogy a villamos berendezés és telepítése megfelel a vonatkozó szabványoknak, a berendezés gyártójának utasításain és a berendezés tanúsítványán szereplő „biztonságos használat különleges feltételei"-n kívül.

Az ellenőrző dokumentáció lehet nyomtatott vagy elektronikus formában tárolt, és adott esetben a következő információkat kell többek között tartalmaznia a villamos berendezés megfelelő létesítéséhez vagy egy meglévő berendezés kibővítéséhez:

A helyszínre vonatkozóan

a térség besorolásra vonatkozó dokumentumok, a robbanásveszélyes térségek besorolását és kiterjedését feltüntető tervekkel együtt, beleértve a zónabesorolást; tartalmaznia kell a gáz, gőz vagy por besorolását a villamos gyártmány csoportja vagy alcsoportja szerint, az adott gáz vagy gőz hőmérsékleti osztályát vagy gyulladási hőmérsékletét, a porfelhő legkisebb gyulladási hőmérsékletét, a porréteg legkisebb gyulladási hőmérsékletét és a porfelhő legkisebb gyulladási energiáját

külső hatások és környezeti hőmérséklet

A gyártmányra vonatkozóan

a terület összes villamos berendezésének listáját

a gyártmányok részletei, beleértve a gyártó kiválasztásra, telepítésre, alkalmazásra és első felülvizsgálatra vonatkozó utasításait

a gyártmányok tanúsítványait

a különleges feltételek mellett alkalmazható, pl. az „X betűjelet tartalmazó tanúsítványszámú villamos gyártmányokra vonatkozó dokumentumok, megfelelés a különleges feltételeknek igazolása

a nem ATEX tanúsítvánnyal rendelkező berendezések használatának indoklása

javított vagy használt berendezések ellenőrzése dokumentumai

a gyújtószikramentes rendszerre vonatkozó leíró rendszerdokumentum, számítások a gyújtószikramentes áramkörök ellenőrzésére

A létesítésre vonatkozóan

a szükséges információk a gyártmány megfelelő telepítéséhez

a gyártmány azon térségnek és környezetnek való megfelelőségére vonatkozó dokumentáció, amelynek ki lesz téve, pl. hőmérséklet névleges értékei, a védelem módja, IP-védettség, korrózióállóság

a huzalozási rendszerek típusait és részleteit bemutató tervek, a kábelbevezető rendszerek kiválasztásai kritériumainak feljegyzései

az áramkörök azonosítására vonatkozó rajzok és jegyzékek

az első felülvizsgálatra vonatkozó feljegyzések

a telepítő/szakértő nyilatkozata

MSZ EN 60079-14:2014 Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása