Az MSZ EN 1127-1 szabvány érvényes szabványkiadása szerinti gyújtóforrások feltárása és kockázatuk elemzése.

Az MSZ EN 1127-1 szabvány érvényes szabványkiadása által leírt 13 féle gyújtóforrást elemezzük egyesével. Részletesebb vizsgálat esetében a gyújtóforrások effektívvé válását kockázati számmal jellemezzük és kvantitatív kockázatértékelést végzünk rajta.

A gyújtóforrás elemzés az alapja a robbanásveszélyes övezetekben alkalmazásra szánt gépek, készülékek és védelmi rendszerek vizsgálatának is. Ezen vizsgálatokról a „Megfelelőségértékelési eljárások, kockázatértékelés részben olvashatnak bővebben, melyet a honlapunkon külön is megemlítünk.

MSZ EN 1127-1:2019 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

ATEX 2014/34/EU Guidelines, 3rd Edition, May 2020 (ATEX 2014/34/EU Útmutató, 3. kiadás, 2020 május)