Gyártmányok robbanásveszélyes környezetben való alkalmazhatóságának vizsgálata.

Jellemzően tervezés alatt álló gépek, készülékek, berendezések esetében a gyártói dokumentáció vizsgálatával megbizonyosodunk arról, hogy az adott célra, adott robbanásveszélyes övezetben üzemeltetni kívánt gép, készülék, berendezés meg fog-e felelni az adott környezetre vonatkozó előírásoknak. Vizsgálatunkat szakértői vélemény formájában, írásban adjuk ki.

Hasonló eljárások kerülnek elvégzésre a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendeletben leírtakkal (34/2014/EU = ATEX irányelv) összhangban.

A fenti vizsgálatok része az ún. gyújtóforrás elemzés, melyet a honlapunkon külön is megemlítünk.

A gyártó által elkészített gyártói dokumentáció része az ún. EU megfelelőségi nyilatkozat is (régebben EK megfelelőségi nyilatkozat). Ezen nyilatkozat akkor kerül kiállításra, ha a szükséges mélységű megfelelőségértékelési eljárás pozitív eredménnyel zárult le.

MSZ EN 1127-1:2019 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

2014/34/EU irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

ATEX 2014/34/EU Guidelines, 3rd Edition, May 2020 (ATEX 2014/34/EU Útmutató, 3. kiadás, 2020 május)