A gyártóknak kockázatelemzést kell végezni, és gondoskodni kell arról, hogy termékek megfeleljenek az uniós szabályoknak, mielőtt azokat forgalomba hozza az EU piacán.

Ez az ún. megfelelőségértékelési eljárás, melyet mind a tervezési, mind a gyártási fázisban el kell végezni. Abban az esetben is, ha a gyártó felelőssége gondoskodni a megfelelőségértékelésről, ha termékeinek a megtervezését vagy előállítását alvállalkozóra bízza. A termék műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell a megfelelőségértékelés eredményét, mindazokat az iratokat, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a műszaki előírásoknak.

A gyártónak bizonyos esetekben lehetősége van arra, hogy saját maga ellenőrizze a termékei megfelelőségét, más esetben viszont fel kell kérnie erre egy megfelelőségértékelő szervezetet. A bejelentett szervezeteket az egyes EU-országok jelölik ki abból a célból, hogy bizonyos termékek uniós piaci forgalomba hozatala előtt ellenőrizzék azok megfelelőségét. Erre vonatkozóan az EX-ON Mérnökiroda Kft. Robbanásbiztos Berendezéseket és Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezete tud segíteni, lásd Robbanásbiztos berendezések és védelmi rendszerek tanúsítása (ATEX) szakasz

Ha az gyártó által értékesíteni kívánt termék megfelelőségét nem kell független értékelő szervnek végeznie, az gyártó saját maga is elvégezheti a megfelelőségértékelést. Ez utóbbiba beletartozik a termék használatával összefüggő lehetséges kockázatok felmérése és dokumentálása is.

A robbanásvédelem , a 2014/34/EU irányelvből tudhatjuk meg, hogy a kérdéses termékre a gyártó saját maga is elvégezheti-e a megfelelőségértékelést. Az irányelv alapján ezek az alábbi esetek:

I. és II. felszereléscsoport, M2 és 2 felszereléskategória esetében a belsőégésű motorok, az elektromos felszerelések és védelmi rendszerek kivételével, az ezekhez a felszereléscsoportokhoz vagy osztályokhoz tartozó egyéb felszerelések (pl. 1-es zónában alkalmazásra szánt nem villamos gyártmányok)

a II. felszereléscsoport, 3. felszereléskategóriájú gyártmányok (2-es zónában alkalmazásra szánt gyártmányok)

A gyártó által elvégzendő megfelelőségértékelésben állunk rendelkezésre.

2014/34/EU irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

ATEX 2014/34/EU Guidelines, 3rd Edition, May 2020 (ATEX 2014/34/EU Útmutató, 3. kiadás, 2020 május)

Consolidated list of harmonised standards on equipment for explosive atmospheres (ATEX) (2014/34/EU irányelv a potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe szánt gyártmányokról harmonizált szabványok összevont jegyzéke)

ExNBG clarification sheets: ExNotified Bodies Group Clarification/Decision sheets noted by the ATEX Standing Comettee (for Directive 94/9/EC) or ATEX Working Group (for Directive 2014/34/EU)

The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016