A Robbanás elleni védelem c. tűzvédelmi műszaki irányelv előírásai szerint

A robbanásvédelem, mint a biztosngátudományok egyik önállóan azonosítható szakterülete az elmúlt időszakban egyre erőteljesebb jelentőséget kap. Ennek keretében a korábban "tűzvédelmi tervdokumentáció" részeként szerepeltetett robbanásvédelmi műszaki megoldások önálló dokumentumban kezelendők.

Szakértői szervezetünk a műszaki élet és a termelő technológiák széles körében áll rendelkezésre robbanásvédelmi tervfejezet kidolgozására. A tervezés különböző fázisaiban a TvMI ajánlásának megfelelő részletezettségű szakanyagokkal támogatjuk a projekteket és kapcsolódó hatósági egyeztetések és eljárások lefolytatását.

Az általunk készített "robbanásvédelmi tervfejezet" támogatja a szakirányú tervezők munkáját, megfogalmazva a robbanásvédelmi szempontból meghatározott peremfeltételeket és paramétereket. A támogatott szakterületek többek között: erősáramú villamos tervezés, irányítástechnikai tervezés, villámvédelmi berednezés tervezés, gépész- és légtechnikai tervezés, építészeti tervezés valamit a tűzvédelmi tervezés.

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédeelmi Szabályzatról

TvMI 13.2:2021.01.15. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Robbanás elleni védelem

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről. G-Rb - Robbanásbiztos villamos berendezések és védelmi rendszerek.