A robbanásveszélyes technológiák környezetében meghatározott szigorúbb követelményrendszer meghatározása.

A robbanásveszélyes technológiák biztonságos üzemeltethetőségének egyik legfontosabb alap pillére az ún. zónabesorolás. Ez nem más, mint olyan térrészek meghatározása, ahol a hagyományos, normál ipari körülményekhez képest szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük az ott üzemeltetett gépeknek, készülékeknek, berendezéseknek, padozatoknak, falazatoknak stb.

A zónabesorolás készítésének módszertanát, szükséges szakismereti hátterét az MSZ EN 60079-10-1:2016 vagy MSZ EN 60079-10-1:2021 és az MSZ EN 60079-10-2:2015 szabvány tartalmazza. Egyes esetekben jogszabályok, szabványok tartalmazzák a konkrét technológiák, berendezések zónabesorolását. A zónabesorolás készítéséhez NEM szükséges középfokú munkavédelmi és középfokú tűzvédelmi végzettség, annak ellenére sem, hogy a 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM rendeletben előírt robbanásvédelmi dokumentáció kiadásához ezen képesítések szükségesek. A zónabesorolás a robbanásvédelmi dokumentációtól függetlenül is értelmezhető (pl. tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány). A zónabesorolás készítéshez NEM szükséges ún. "rb. kezelői"/"műszaki vezetői" tanfolyam, sem pedig "rb-s ismeretfelújító" tanfolyam. A zónabesorolás készítését ezen tanfolyamok nem tárgyalják a szükséges mélységben, de nem is cél annak tárgyalása (nincs benn az oktatási tematikában).

0-ás zóna: olyan térrész, ahol normál üzemben, robbanóképes formában a veszélyt okozó gáz/gőz/köd levegővel keveredve gyakran, vagy hosszú ideig / folyamatosan van jelen

1-es zóna: olyan térrész, ahol normál üzemben, robbanóképes formában a veszélyt okozó gáz/gőz/köd levegővel keveredve alkalomszerűen, várhatóan jelen van

2-es zóna: olyan térrész, ahol normál üzemben, robbanóképes formában a veszélyt okozó gáz/gőz/köd levegővel keveredve ritkán, rövid ideig van jelen

20-as zóna: olyan térrész, ahol normál üzemben, robbanóképes formában a veszélyt okozó por/szál levegővel keveredve gyakran, vagy hosszú ideig / folyamatosan van jelen

21-es zóna: olyan térrész, ahol normál üzemben, robbanóképes formában a veszélyt okozó por/szál levegővel keveredve alkalomszerűen, várhatóan jelen van

22-es zóna: olyan térrész, ahol normál üzemben, robbanóképes formában a veszélyt okozó por/szál levegővel keveredve ritkán, rövid ideig van jelen

A zónabesorolás elemei:

zóna típus (lásd fent)

gázcsoport / porcsoport (milyen anyag okozza a veszélyt)

hőmérsékleti osztály (milyen anyag okozza a veszélyt)

kibocsátó forrás helye (pozíció megadása)

kiterjedés a kibocsátó forrásról minden irányban (lefelé, oldalra, felfelé)

számítás vagy hivatkozás jogi aktusban szereplő forrásra

rajz (felülnézet, oldalnézet, metszet)

MSZ EN 60079-10-1:2016 Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek

MSZ EN IEC 60079-10-1:2021 Robbanóképes közegek. 10-1: rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek

MSZ EN 60079-10-2:2015 Robbanóképes közegek. 10-2: rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes poros közegek.